X
تبلیغات
رایتل

این همایش همه ساله در ماه اکتبر برگزار میگردد انجمنهای خیریه زیادی در این همایش شرکت کرده

و فغالیت خودرا اطلاع رسانی میکنند انجمن نعناع امسال با دو غرفه در این همایش حضور داشت

غرفه تبلیغاتی و فرهنگی برای آشنائی مردم ژاپن وغرفه غذائی که با کباب دونل پذیرای بازدید کنندگان بود