موزائیکهای بریل دو نوع میباشند موزائیکهای خطی و موزائیکهای نقطه ای  

 هر کدام به منظوری طراحی شده اند که عبور و مرور افراد نابینا را آسانتر مینماید 

موزائیک خطی مسیر مستقیم را نشان میدهد که نابینایان یا با لمس پا و یا با استفاده 

از عصای سفید مسیر خود را ادامه میدهند موزائیکهای نقطه ای (سکه ای)اعلام تغییر مسیر ،

تقاطع و غیره را به نابینایان نشان و به علامت هشدار نیز معروف میباشد 

مسیر خروجی آسانسور اول با موزائیکهای خطی ودر محل تغییر مسیر  با سکه ای طراحی  

شده است

   

  

در این ایستگاه مترو  برای اینکه تشخیص قسمت داخلی ایستگاه و ریل 

آهن مشخص شود ابتکار بخرج داده ودر قسمت داخل فقط یک ردیف خطی 

گذاشته شده و تشخیص آن برای نابینایان راحتتر گردیده است

 

  

علت استفاده از یک ردیف موزائیک خطی این است که نابینایان به سمت 

 

ریل آهن سقوط نکنند

 

با این کار نابینایان محل امن وخطر را تشخیص میدهند

امروز برای کاری به ایستگاه مترو در شهر یوکوهاما رفته بودم اما در ایستگاه افراد زیادی منتظر حضور معلول ویا کسانی 

که احتیاج به استقاده از آسانسور را دارند ایستاده بودتد با دیدن بنده که از ویلچر استفاده میکنم به نزدم آمدندو پس از 

کلی معذرت خواهی که بدلیل-بررسی وبازدید آسانسور امروز متوقف میباشد وایشان با وسیله ای که دارند مرا سوار مترو  

خواهند کرد و پس از بازگشت مجددا کمک میکنندتا از ایستگاه خارج شوم  در این عکس مسئولین با رعایت ایمنی در 

حال آوردن بنده به محل مترو میباشند

  

 برای آوردن یک معلول چندین نفر راهنما برای هدایت مسافرین ورودی وخروجی میباشند

 

 

  

این وسیله قابلیت جابجائی تا 180کیلوگرم رادارد و با برق شارژ میشود

  

 

 در این ایستگاه هم در طبقه هم کف و هم در طبقه زیرزمین این وسیله قرار گذاشته 

شده بود تا به محض ورود از هر طرف بتوانند بدون معطلی خدمات را ارئه نمایند 

لازم به ذکر است مسئولیت ایمنی مسافر مترو با شرکت مترو بوده وهرچند که 

هزینه بلیط برای معلولان نیم بها نیز میباشد اینک در تصویر پائین در حال باز کردن 

کمربند ایمنی هستند

 

 تا پائین آمدن از این بالابر اجازه دخالت به هیچ کس برای کمک را نمیدهند

 

رعایت حق وحقوق مشتری در این کشور اهمیت ویژه ای دارد

 در اینجا شرکت کنندگان برای پی بردن به مشکلات عزیزان روشندل با استفاده از چشم بند وعصای سفید  

راه رفتن بر روی موزائیکهای بریل را تجربه نموده همچنین با استفاده از ویلچر در سطح ناهموار شهر نیز 

 به مشکلات معلولان عزیز نیز پی بردند

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  کارگاه مناسب سازی شهری در محل تالار میلاد شهرداری کرج برگزارشد هدف از برگزاری 

تسهیل در استفاده عموم مردم (جانبازان ،معلولان،روشندلان،سالمندان و....)از امکانات 

شهری میباشد که انجمن نعناع با دعوت از متخصصین کشور ژاپن برای مسئولین شهرسازی 

با کمک شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج برگزار نمود

 

 

برای اولین بار در آسایشگاه خیریه کهریزک(البرز) با دعوت از اساتید ژاپن کارگاه آموزشی مناسب سازی فضا 

برای معلولین با حضور اساتید و دست اندرکاران آسایشگاه برگزار شد هدف از برگزاری این کارگاه آشنائی با 

متد جدید مناسب سازی و در نهایت بهبود حال مراجعین به این آشایشگاه میباشد این کارگاه بصورت تئوری  

وعملی برگزار که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود دکترشهبازی معاونت سلامت آسایشگاه  از 

 زحمات انجمن نعناع واساتید تشکر نمودند رئیس انجمن نعناع نیز در پایان  با تشکر از مسئولین آسایشگاه 

 ابراز امیدواری کردند که با  تشکیل اینگونه کارگاه ها نگاه مسئولین واقشار مختلف جامعه تعییر کرده و وضیت  

تردد معلولان سهولت پیدا کند  

  

شرکت کنندگان با استفاده از ویلچر در این کارگاه با مشکلات  

معلولان آشنا میشوند

 

  

با استفاده از چشم بند و راه رفتن بر روی مزائیکهای بریل نیز 

با مشکلات عزیزان نابینا آشنا میشوند