به اطلاع کلیه عزیزان تهرانی که احتیاج به  لوازم توانبخشی دارندجهت ثبت نام فقط باانجمن 

ضایعات نخاعی استان تهران به شماره تلفن ۸۸۳۳۲۲۰۹تماس حاصل نمایندو از شهرستانها با ذکر آدرس و مشخصات به انجمن نعناع حمایت کننده معلولین ایران ایمیل ارسال نمایند.  

mint_assist@yahoo.com 

خبرنگاران در حال تهیه خبر و گرفتن عکس  از غرفه ایران هستند  

  

در رسانه ها این خبر بازتاب بسیاری داشت  ایرانیهای مقیم ژاپن میان زلزله زدگان                   این کشور غذا توزیع کردند                                                                                            

خوشحالی به خاطر کمک به همنوع        

 

اتومبیل حمل وسایل که با پرچم کشورمان آراسته شده دست این عزیزان درد نکنه       

  

غرفه ایران که عزیزان هموطن با عشق به تلاش خود ادمه میدهند   

 

چهره خندان زلزله زده پس از دریافت غذای ایرانی    

 

منظم بودن ژاپنیها را در اینجا هم میتوانید مشاهده کنید  صف طولانی جلوی غرفه ایران      

 

شهروندان ایرانی مقیم ژاپن با توزیع غذای گرم به صورت داوطلبانه میان زلزله و سونامی‌زدگان شمال ژاپن، تنوع غذایی را برای بلیه‌زدگان این کشور به ارمغان آوردندو حس انساندوستی ایرانی را نشان دادندانجمن نعناع حمایت کننده معلولین ایران بر خود میبالد که از همکاری چنین اعضاء نیکوکاری برخوردار است این عزیزان پرچم ایران را با افتخار بر فراز ژاپن به احتزاز در آوردند 

  

 

  صف زلزله زدگان جلوی غرفه ایران    

این عکسها را ایرانیان مقیم ژاپن از محل زلزله زده تُهُکو گرفتند  

که واقعا قدرت این فاجعه را نشان میدهد  

  

   

   

 اینجا اداره پست میباشد