اقدامات سفر برای اجرای پروژه مناسب سازی شهر کرج در حال انجام است

کلاس آموزشی امروز با متخصصین مربوطه برگزار شد وخیلی آموزنده بود

بعد از بازدید از محلهای مختلف در کلاس تبادل نظر شد و طریقه برپایی آن در کرج اجرا شد 

 

 

انشاالله نتیجه بخش خواهد بود و با دست پر برمیگردیم