امسال نیز همانند سالهای گذشته انجمن نعناع در زمینه برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی

 

و سمینار مراقبت از بیماریها برای معلولان ایران وارسال لوازم توانبخشی را در برنامه فعالیت

 

خود دارد و در این راستا سازمان همکاریهای بین المللی کاناگاوا نیز بخشی از این هزینه ها را

 

پرداخت مینماید نوافق نامه همکاری دوجانبه در دفتر سازمان فوق به رئیس انجمن نعناع تحویل گردید 

 

رئیس سازمان همکاریهای بین المللی کاناگاوا آقای ایناگاکی ریوایچی از تلاش انجمن

در زمینه کمک به  معلولان تشکر و دریافت لوح تقدیر بهترین انجمن را تبریک گفتند    

  

                                      

انجمن نعناع از میان 58انجمن به عنوان بهترین انجمن دراستان کاناگاوا برگزیده شد 

این موفقیت را مرهون تلاش وهمت بی دریغ اعضای خود میداند. 

لوح تقدیر از جانب استاندار کاناگاوا جناب آقای (کوروایوایوجی)به این انجمن اهدا گردید.