این اتومبیل ون نیزکه دارای بالابر میباشد قابلیت جابجائی هم زمان دو نفر با ویلچر است 

 

 در کف اتاق اتومبیل قلابهای مخصوص برای قفل کردن ویلچر طراحی شده است

در نمایشگاه بین المللی لوازم کمک توانبخشی معلولان که در نوکیو برگزار شد 

کلیه شرکتهای اتومبیل سازس ژاپن نیز شرکت داشتند و جدیدترین وسائل خود را به نمایش گذاشتند 

این اتومبیل  برای معلولی که به عناوینی دوست دارند در قسمت کنار راننده بنشیندطراحی شده است

وصندلی آن با قابلیت دور زدن و بیرون آمدن با کنترل را دارد تا نشاندن فرد بیمار برای همراه آسانتر باشد 

 

 

 

این اتومبیل طراحی شده قابلیت جابجائی دونفر که از ویلچر استفاده میکنند در یک زمان رادارد 

 

این نمایشگاه به مدت سه روز در توکیو برقرار بود 

   

 

 

برای اولین بار در آسایشگاه خیریه کهریزک(البرز) با دعوت از اساتید ژاپن کارگاه آموزشی مناسب سازی فضا 

برای معلولین با حضور اساتید و دست اندرکاران آسایشگاه برگزار شد هدف از برگزاری این کارگاه آشنائی با 

متد جدید مناسب سازی و در نهایت بهبود حال مراجعین به این آشایشگاه میباشد این کارگاه بصورت تئوری  

وعملی برگزار که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود دکترشهبازی معاونت سلامت آسایشگاه  از 

 زحمات انجمن نعناع واساتید تشکر نمودند رئیس انجمن نعناع نیز در پایان  با تشکر از مسئولین آسایشگاه 

 ابراز امیدواری کردند که با  تشکیل اینگونه کارگاه ها نگاه مسئولین واقشار مختلف جامعه تعییر کرده و وضیت  

تردد معلولان سهولت پیدا کند  

  

شرکت کنندگان با استفاده از ویلچر در این کارگاه با مشکلات  

معلولان آشنا میشوند

 

  

با استفاده از چشم بند و راه رفتن بر روی مزائیکهای بریل نیز 

با مشکلات عزیزان نابینا آشنا میشوند

  

 

سایت انجمن نعناع در ایران راه اندازی شد شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه زیر مشاهده نموده ولطفا به دوستان خود نیز سایت انجمن را معرفی نمائید  

 

http://www.mint-assist.ir/