از کلیه هم وطنان عزیز مقیم ژاپن دعوت میشود  در همایش شب گسترش دوستیهای ایران و ژاپن که در سالن فردوسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو برگزار میشود شرکت نمایند تاریخ برگزاری یکشنبه 18اکتبر 2015 از ساعت 17.00الی19.00میباشدتشریف فرمائی شما باعث دلگرمی ما در پیشبرد اهداف انساندوستانه خواهدبود