دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین
شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
دوباره چهره نوروز و شادمانی عید
دوباره عشق و امید
دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار
هفت سین

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم.
برایتان تندرستی و نیکروزی
در سال نو آرزو داریم.
باشد که سالی سرشار از شادی
و کامروایی داشته باشید 

 

انجمن نعناع حامی معلولان ایران

در تاریخ 2014/3/30جلسه سالیانه انجمن در محل هوریکاوا کومین کان برگزار میشود  

از کلیه عزیزان برای حضور دعوت به عمل میآید ساعت شروع از 10الی 15 میباشد 

در صورت حضور از طریق ایمیل و یا تلفن اطلاع دهید. 

با تشکر          انجمن نعناع