برای تحویل گرفتن تخت برقی به منزل آقای ایشی کورا رفتیم 

پس از دوساعت رسیدیم و با استقبال گرم ایشان به منزلشان 

داخل شدیم   

 

  ایشاان از ناحیه گردن دچار معلولیت میباشند وبا کمک بلاعوض 

بهزیستی منزل خود را مناسب سازی کردند در حمام بالابر نصب 

گردیده که همسر ایشان برای جابجائی وسوار وپیاده کردن از 

ویلچر استفاده میکنند

 

 در جلوی درب ورودی آپارتمان نیز رمپ زیر درست شده تا براحتی 

بتواند تردد کنند همچنین در اتاق خواب نیز بالابر تعبیه شده است

در این سمینار که دکترای دانشگاه اوزاکا و توکیو شرکت داشتند 

از روش جدید درمان ضایعه نخاعی خبر دادند که از طریق دارو میتوان 

نخاع را ترمیم کرد و اعلام کردند تا کنون روی 4بیمار نخاعی گردن 

امتحان کردند که دونفر حسشان برگشته وهم اکنون در حال حرکت  

با واکر وعصا میباشند و دونفر دیگر معلولیت شان از کامل به ناقص 

رشد کرده است و تا 3الی 4سال آینده به مرحله پایانی میرسد  

 

 

 

 نتیجه آزمایشات بر روی موش آزمایشگاهی بصورت فیلم 

به حاضرین نشان داده شد

 

  رئیس انجمن نیهون سکیزوئی کیکین آقای اوهاما خود نیز 

معلول از ناحیه گردن میباشد

  

 محل برگزاری سمینار طبقه30یک ساختمان زیبا در توکیو 

بود نمای بیرون از طبقه 30میباشد 

 

این پارک در مکان زیبا وبا مساحت خیلی زیادی در استان کاناگاوا ساخته شده است 

وامکانات تفریحی زیادی برای همگان درنظر گرفته که معلولان نیز همانند همگان میتوانند 

از آن استفاده کنند  

   

 پارک بسیار زیبا با آسمان آبی و هوای تمیز ودوستان خوب

 

 درخت گردو در این پارک جنگلی شگفت انگیز بود

 

 

  در این مکان با پرداخت مبلغ ناچیزی میتوان کار دستی 

با چوب درست کرد تمامی امکانات محیا میباشد

 

 استاد در حال یاد دادن استفاده از اره به این دختر کوچولو  

میباشد اینجاست که از بچگی با وسائل آشنا میشوند

 

 ما نیز برای خودمان قاشق چوبی ژاپنی درست کردیم