انجمن نعناع جهت تشویق همگان به نظافت اقدام به حرکت فرهنگی کرد 

از آنجا که در خیلی جاها  حق و حقوق ما رعایت نشده و هنوز برای حضور در  

جامعه مشکلات زیادی همچون مناسب سازی شهر پیش روی ماست اما همین 

شهر خانه ماست و ما نیز در نظافت خانه مان سهمی داریم با کمک هم میتوانیم

شهری تمیز و با صفا داشته باشیم واز این پس نیز در نگهداری شهرمان تلاش خواهیم کرد

 

داخل باغچه و بین درختان نیز هر نوع زباله ای به چشم خورد بیایید محیط زیست خود را

سالم نگهداریم درسلامتی همگان این درختان سهم بزرگی دارند قدرشان را بدانیم

این مادر با دیدن نظافت شهر توسط تعدادی از معلولان و همکاران انجمن همچنین شخص

ژاپنی تا آخر در نظافت شهر سهیم شد وبا عصای دستش زباله ها را جمع میکردد

محل عابر بانک که قبض رسید آن را بجای انداختن داخل سطل که نزدیکتر از زمین است

را به این شکل به زمین ریخته وجلوه شهر زشت میکند

پس از تمیز کردن جلوی عابر بانک چقدر زیباست

گوشه ای زباله های جمع آوری شده در بین راه

این برنامه بدلیل محتوای خوب آن بچه ها را برآن داشت که به هرسوالی پاسخ دهند 

 

 برای آشنائی با نحوه تشخیص نابینایان که اجسام را چگونه تشخیص میدهند 

  با قرار دادن چیزهائی در جعبه ولمس آن توسط دانش آموزان به این سوال رسیدند 

و اینکه چگونه میتوانند به این عزیزان کمک نمایند

 

 در اینجا بچه ها با حرکت کردن روی موزائیکهای بریل طریقه استفاده نابینایان 

از این موزائیک و نحوه صحیح چیدمان آن را آموزش دیدند 

  

 راههای ارتباط با ناشنوایان انجام کارهای حرکتی ویا نوشتن روی کاغذ و... 

است در اینجا با نشان دادن این حرکت منظور خود که ورزش کشتی میباشد 

را به شخص ناشنوا انتقال میدهند

 

نحوه استفاده صحیح از ویلچر و چگونه میتوان به معلولین کمک کرد نیز یکی از کارهای 

این کارگاه میباشد 

 

 با استفاده از ویلچر نیز به این موضوع که چه مشکلاتی در سر راه معلولین قرار 

دارد نیز پی بردند

 

 چگونگی کمک کردن به معلول نیز یکی از اهداف این کارگاه است

 

 

برای اولین بار انجمن نعناع کارگاه آموزشی آشنائی با معلولیت و روش صحیح برقراری ارتباط با معلولین و همچنین آشنائی با 

مناسب سازی شهر را در دبستان دخترانه برگزار نمود استقبال خوب بچه ها و همکاری مسئولین باعث دلگرمی ما شد 

امیدواریم این همکاریها تداوم داشته تا بچه ها از زمان بچگی به این موضوعات پی برده تا در سنین بلوغ بتوانند در سازندگی 

کشور سهیم باشند