در هر سفر معمولا به عیادت بیماران ویا عزیزانی که مشکل نخاعی دارند میرویم

اینبار نیز خانم اوساوا برای مداوا به عیادت چندی از این عزیزان رفتند 

 

دیداروهمصحبتی با این عزیزان تاثیر بسیار زیادی در سلامتی

وروحیه آنان دارد که در هر سفربه ایران که فرصت باشد میرویم 

انجمن نعناع اقدام به برگزاری کلاس آموزشی با عناوین مراقبت در منزل (home care)مراقبت 

روزانه(day care)برای  متخصصین پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره)تهران با کمک خانم دکتر 

هوسویا از دانشگاه توهو(توکیو)نمود  

 

 

  

 این کلاس با استقبال خوب پرستاران این مرکز همراه بود خانم دکتر

هوسویا توضیحاتی در ضمینه پرستاری در منزل ارایه دادند 

 

  

خانم اوساواعضو هیئت مدیره انجمن نعناع 

که خود در ژاپن پرستار در منزل نیز میباشند از طریقه سرویس دهی 

به معلولان توضیحاتی را ارائه دادند  

 

 

انجمن نعناع اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عناوین مراقبت در منزل (home care)مراقبت 

روزانه(day care)برای  متخصصین پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک(البرز)با کمک خانم دکتر 

هوسویا از دانشگاه توهو(توکیو)نمود  

 

استقبال متخصصین آسایشگاه از کارگاه خانم دکتر هوسویا 

                                                                      

این با ر انجمن نعناع کلاس آموزشی را برای معلولان از ناحیه گردن برگزار کرد

با این هدف که این عزیزان با استفاده از کمترین امکانات به استقلال برسند

چگونگی مراقبت از خود و نحوه کمک خانواده به این عزیزان در این همایش

اطلاع رسانی شد  

 

تعدادی از عزیزان معلول که نتوانستند شرکت کنند خانواده این عزیزان حضور پیدا کردند      

   

نحوه استفاده از لوازم توانبخشی آموزش داده شد  

  

در پایان لوازم توانبخشی به کلیه شرکت کنندگان از طرف انجمن نعناع اهدا شد