به یاری خداوکمک دوستان وهمکاران انجمن گردهمائی انجمنهای خیریه در پارک هیبییای توکیو

که در روزهای شنبه ویکشنبه 6و7اکتبر بود به پایان رسیددر این دوروز با استقبال فراوان بازدیدکنندگان مواجه شدیم که واقعا دست همگی درد نکنه 

  

  

غرفه کباب که بیشترین مشتری را در طول دوروز داشت

خسته نباشید 

 

  

روز 20و21 اکتبر نیز در یوکوهاما محل (زونوهانا پارک )منتظر شما عزیزان هستیم

هموطنان عزیز گردهمایی انجمنهای خیریه در یوکوهاما ودر تاریخهای 20و21اکتبر در نزدیکی

ساختمان معروف به آکارنگا وپارک یاماشیتا برگزار میشود امیدواریم که با حضورخودما

راسرافراز نمائید 

DSC01628.JPG 

غرفه تبلیغاتی شماره 142وغرفه غذایی 307میباشد 

DSC01631.JPG