به لطف خدا که هر آنچه داریم از اوست وکمک دوستداران انجمن تاکنون توانسته ایم بیش از 300ویلچر 

برقی ومعمولی (بزرگسالان وبچه گانه)و25تخت برقی ودیگر لوازم کمک توانبخشی ارسال و به عزیزانی که 

قدرت خرید ندارند اهدا کنیم هم اکنون نیز وسائل آماده ارسال زیادی جمع شده که منتظر کمک دوستداران 

به امر خیر هستیم تا به دست عزیزان هموطن برسانیم در صورت تمایل به همکاری با انجمن نعناع 

 تماس حاصل فرمائید 

شماره تماس ژاپن3423-3496-80-0081+

 دیروز این وسائل را تحویل گرفتیم

    

ویلچرهای دریافتی با ماشین امانی از شهرداری به محل انجمن برده میشود

 

 

 اتومبیل مخصوص جابجائی معلولان که زحمت کشیدند والباقی 

ویلچرها را به محل انجمن حمل کردند 

 

به امید روزی که هیچکس محتاج نباشدو همه در صفا وصمیمیت زندگی کنند

برای تحویل گرفتن تخت برقی به منزل آقای ایشی کورا رفتیم 

پس از دوساعت رسیدیم و با استقبال گرم ایشان به منزلشان 

داخل شدیم   

 

  ایشاان از ناحیه گردن دچار معلولیت میباشند وبا کمک بلاعوض 

بهزیستی منزل خود را مناسب سازی کردند در حمام بالابر نصب 

گردیده که همسر ایشان برای جابجائی وسوار وپیاده کردن از 

ویلچر استفاده میکنند

 

 در جلوی درب ورودی آپارتمان نیز رمپ زیر درست شده تا براحتی 

بتواند تردد کنند همچنین در اتاق خواب نیز بالابر تعبیه شده است

داشتن تخت برقی برای عزیزانی که از ناحیه گردن معلولیت دارند بسیار اهمیت دارد

چرا که با کمک کنترل تخت امکان نشستن و خوابیدن توسط بیمار ممکن میشود

عزیزانی که دارای معلولیت از ناحیه گردن هستند انگشتان دستشان قادر به حرکت نیست

ما با کمک شما همراهان انجمن توانستیم این عزیز را حمایت کنیم دستان سبزتان بوسه باران 

 

ویلچرهای جمع آوری شده که به ایران ارسال میشود توسط خود ما به این عزیزان اهدائ میگردد

عزیز دیگری با یاری شما تا مدتی میتواند از این وسیله استفاده کند با کمک همدیگر این خدمات

را افزایش دهیم تا همنوعان بیشتری که با این مشکل روبرو هستند راحتتر زندگی کنند. 

عزیزانی که از ناحیه گردن دچار معلولیت میباشند امکان استفاده 

از ویلچر معمولی در خیابانهای محل زندگیشان مشکل میباشد 

اما با داشتن ویلچر برقی خود میتواند به تنهایی به بیرون برود 

برای ایشان نیز امکان بیرون رفتن از خانه میسر شد دست همه درد نکنه