این غرفه مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت بطوری که شاهد صف برای خرید کباب در جلوی 

غرفه بودیم   

 

    

  

صف خرید کباب

 

اما بدلیل آمدن طوفان روز دوم تعطیل شد

این فستیوال همه ساله در هفته اول ماه اکتبر برگزار میشود در محل پارک هی بی یای توکیو 

وانجمنهای مردمی،سفارتهای کشورهای مختلف در آن شرکت میکنند انجمن نعناع نیز همچون 

سالهای گذشتهحضور پر رنگی داشت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو نیز همراهی خوبی 

را با انجمن داشت . 

  

 

  بازدید کنندگان در حال نوشته پیام هستند تا بر روی تابلوها بچسبانند

  

رئیس انجمن به سوالات بازدیدکننده پاسخ میدهد

 

 

 بازدید کنندگان پیام خود را  نوشته وبر روی تابلوها چسبانده اند

 

 پیغام ژاپنی ایران دوست 

 

 یکی دیگر از ژاپنی های دوستدار ایران 

 

 در طی ساعت بازدید افراد زیادی تشریف آوردند که به زبان فارسی احوالپرسی 

نموده و نظر خود را در مورد ایران و مردم ایران بیان میکردند واین نشانگر محبت 

مردم عزیزمان به دیگر ملتهاست زنده باد ایران وملت خوب آن

این فستیوال هرساله درسومین هفته ماه اکتبر برگزار میشود در این فستیوال انجمنهای زیادی 

حضور دارند که بازدیدکنندگان را با فعالیت خود آشنا می کنند انجمن نعناع نیز که در تاریخ شنبه 

ویکشنبه 18و19اکتبر میباشد در این فستیوال شرکت دارد از کلیه هم میهنان در ژاپن دعوت میشود 

با حضور خود ما را در راه کمک به معلولان عزیزمان همراهی نمایند 

آدرس محل برگزاری پارک زونوهانا کوئن در میناتو میرای یوکوهاما 

  

 

 

 در اینجا شرکت کنندگان برای پی بردن به مشکلات عزیزان روشندل با استفاده از چشم بند وعصای سفید  

راه رفتن بر روی موزائیکهای بریل را تجربه نموده همچنین با استفاده از ویلچر در سطح ناهموار شهر نیز 

 به مشکلات معلولان عزیز نیز پی بردند

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  کارگاه مناسب سازی شهری در محل تالار میلاد شهرداری کرج برگزارشد هدف از برگزاری 

تسهیل در استفاده عموم مردم (جانبازان ،معلولان،روشندلان،سالمندان و....)از امکانات 

شهری میباشد که انجمن نعناع با دعوت از متخصصین کشور ژاپن برای مسئولین شهرسازی 

با کمک شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج برگزار نمود